Sprawdź inne serie

Sześciolatki

Celem serii jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka przez ćwiczenia stymulujące kluczowe obszary jego rozwoju, a także doskonalenie umiejętności niezbędnych do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Publikacje z tej serii mogą być uzupełnieniem zajęć dydaktycznych w zależności od potrzeb i możliwości dzieci, ułatwiają realizację zajęć indywidualnych, korygująco-kompensacyjnych albo rozwijających po diagnozie wstępnej.

Sprawdź inne serie

Sprawdź inne serie

Pięciolatki

Celem serii jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka przez ćwiczenia stymulujące kluczowe obszary jego rozwoju, a także doskonalenie umiejętności niezbędnych do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Publikacje z tej serii mogą być uzupełnieniem zajęć dydaktycznych w zależności od potrzeb i możliwości dzieci, ułatwiają realizację zajęć indywidualnych, korygująco-kompensacyjnych albo rozwijających po diagnozie wstępnej lub obserwacji.

Sprawdź inne serie

Sprawdź inne serie

Czterolatki

Sprawdź inne serie

Sprawdź inne serie

Trzylatki

Celem serii jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka przez ćwiczenia stymulujące kluczowe obszary jego rozwoju, m.in. sprawność manualną, percepcję wzrokową, pamięć i uwagę. Publikacje z tej serii mogą być uzupełnieniem zajęć dydaktycznych w zależności od potrzeb i możliwości dzieci, ułatwiają realizację zajęć indywidualnych, korygująco-kompensacyjnych albo rozwijających po diagnozie wstępnej lub obserwacji.

Sprawdź inne serie

Odpowiedź na potrzeby edukacyjne każdego dziecka!

Wybierz materiały, które pomogą Ci w pracy

Sześciolatki
Pięciolatki
Czterolatki
Trzylatki

Sprawdź inne serie