Sprawdź inne serie

Dzieciaki w akcji

Seria „Dzieciaki w akcji” dla 3–6-latków wspiera wszechstronny rozwój dzieci, uwzględnia okres adaptacyjny w najmłodszej grupie. Łączy nowoczesne rozwiązania z najlepszymi, sprawdzonymi doświadczeniami praktyków. Odpowiada na potrzeby współczesnego dziecka i kształtuje umiejętności niezbędne do osiągnięcia gotowości szkolnej; rozwija umiejętność uczenia się oraz wspomaga osiąganie dojrzałości emocjonalnej do podjęcia nauki w szkole. Łączy edukację z rozwojem, tworząc dziecku przestrzeń do zabawy i uczenia się.
Seria jest zgodna z podstawą programową z 14 lutego 2017 roku.
Dla nauczyciela przygotowano: Książki Nauczyciela z planem pracy i scenariuszami zajęć, płyty muzyczne (piosenki, utwory do słuchania i zabawy) i inne materiały do pobrania ze strony www.dlanauczyciela.pl.

Sprawdź inne serie

Sprawdź inne serie

Entliczek

„Entliczek” to seria materiałów dydaktycznych opartych na dobrych praktykach, sprawdzonych przez wielu nauczycieli wychowania przedszkolnego. Tradycyjna organizacja treści oparta na porach roku pozwala nauczycielowi przygotować się do pracy w sposób intuicyjny, a świeża, urozmaicona szata graficzna zachęca dzieci do samodzielnej ekspresji artystycznej. Proponowane w pakietach aktywności, dostosowane do każdego typu temperamentu, aktywizują wszystkie obszary rozwojowe dziecka, które dzięki temu rozwija się harmonijnie.
Seria jest zgodna z podstawą programową z 14 lutego 2017 roku.

Dla nauczyciela przygotowano: Książki Nauczyciela z planem pracy i scenariuszami zajęć, płyty muzyczne (piosenki, utwory do słuchania i zabawy), książki 3-, 4- i 5-latka z tekstami do czytania, arkusze obserwacji 3-, 4- i 5-latków i inne materiały do pobrania ze strony www.dlanauczyciela.pl.

Sprawdź inne serie

Sprawdź inne serie

Zerówka

Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole gwarantują pakiety zerówkowe: „Dzieciaki w akcji. Sześciolatki”, „Elementarz sześciolatka” i „Kolekcja sześciolatka”. Wszystkie są dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci sześcioletnich, kształcą i rozwijają umiejętności kluczowe z punktu widzenia rozpoczęcia pierwszego etapu edukacyjnego.

Sprawdź inne serie

Sprawdź inne serie

Kolekcja przedszkolaka

„Kolekcja przedszkolaka” to seria materiałów dydaktycznych, w których dominującą rolę odgrywa aktywność dzieci powodowana ciekawością poznawczą. Pakiety są oparte na koncepcji podróży przez bliskie dzieciom żywioły, które funkcjonują jak parasol rozłożony nad porami roku: ziemia nad jesienią, ogień nad zimą, woda nad wiosną, a powietrze nad latem. Seria zakłada samodzielne działania na konkretach, eksperymentowanie, wielozmysłowe poznanie najbliższego środowiska dziecka i stopniowe poszerzanie pola obserwacji.
Seria jest zgodna z podstawą programową z 14 lutego 2017 roku.

Dla nauczyciela przygotowano: Plan pracy i szkice zajęć, Wybór zabaw, Wybór tekstów literackich, Instrukcje do Teczki małego artysty, Piosenki i utwory do słuchania, arkusze obserwacji 3-, 4- i 5-latków i inne materiały do pobrania ze strony www.dlanauczyciela.pl.

Sprawdź inne serie

Pakiety edukacyjne
Wybierz pakiet, aby poznać szczegóły

Dzieciaki w akcji
Entliczek
Zerówka
Kolekcja przedszkolaka

Sprawdź inne serie