Sześciolatki w obliczu zmian

Sześciolatki w obliczu zmian

W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty oraz z projektowanymi zmianami w podstawie programowej dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli czują szczególną odpowiedzialność za dobre przygotowanie się do przyszłego roku szkolnego.

Sytuacja wzbudza wiele obaw i pytań. Czy na tę zmianę są przygotowane przedszkola? Dyrektorzy już teraz, podczas rekrutacji do przedszkoli, starają się zapewnić miejsca dla dzieci ze wszystkich grup wiekowych objętych wychowaniem przedszkolnym. Nauczyciele czekają na ogłoszenie nowej podstawy programowej, która będzie obowiązywać od września, by mieć czas na zapoznanie się z jej zaleceniami.

 

Zadania przedszkola

Najważniejsze zadania przedszkola na przyszły rok to dobra organizacja wszystkich oddziałów oraz procesu edukacyjnego, w tym szczególnie odpowiednie przygotowanie dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki w szkole. W świetle tych zmian nauczyciele będą zatem mieli więcej czasu na doskonalenie u dzieci kluczowych umiejętności, na uporządkowane i spokojne powtórzenie materiału.

 

Gotowość szkolna

Gotowość szkolna to termin, który określa odpowiedni stopień przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole. Dziecko osiąga ją w wyniku wielostronnych oddziaływań wychowawczych, opiekuńczych i kształcących w przedszkolu i w środowisku rodzinnym. Właściwy dobór zabaw, ćwiczeń i aktywności poznawczych w przedszkolu sprzyja osiągnięciu gotowości szkolnej, ale jej nie gwarantuje. Zależy ona bowiem również od tego, co indywidualne, wewnętrzne, od sfery emocji i rozwoju psychofizycznego oraz od czynników zewnętrznych: relacji rodzinnych i czasu poświęcanego dziecku w domu. Podwyższenie wieku obowiązku szkolnego daje dzieciom sześcioletnim możliwość wyrównania szans edukacyjnych, spokojnego usystematyzowania wiedzy zdobytej w przedszkolu oraz doskonalenia umiejętności społecznych i osiągnięcia dojrzałości emocjonalnej.

 

Uwaga! Ważne!

Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę? Na pewno na umiejętności społeczne i odporność emocjonalną, by dzieci: respektowały normy ustalone w grupie, potrafiły zgodnie współpracować, inicjowały zabawy z rówieśnikami, łatwo adaptowały się do nowych sytuacji, nabyły śmiałości w stosunku do dorosłych, wykazywały się zaangażowaniem i wytrwałością.

Niemniej ważne jest opanowanie umiejętności matematycznych i związanych z gotowością do nauki czytania i pisania,takich jak:przeliczanie, dodawanie i odejmowanie na konkretach, klasyfikowanie, układanie rytmów, rozpoznawanie figur geometrycznych, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni oraz orientacja na kartce, a także analiza i synteza słuchowa, bogate słownictwo, prawidłowe budowanie zdań i odpowiadanie na pytania, zapamiętywanie wierszy czy koncentracja uwagi.

Nie można też zapomnieć o odpowiednim poziomie sprawności motorycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, co objawia się:płynnymi i skoordynowanymi ruchami, aktywnym uczestnictwie w zabawach ruchowych, prawidłowym chwycie narzędzi pisarskich oraz chętnym wykonywaniem czynności wymagających sprawności manualnej.

I jeszczeleżące u podwalin dojrzałości szkolnej samodzielność i umiejętności samoobsługowe przejawiające się w:samodzielnym ubieraniu się, wykonywaniu podstawowych czynności higienicznych, utrzymywaniu porządku w swoim otoczeniu oraz podejmowaniu samodzielnych decyzji na miarę ich możliwości.

Aby pokonać wszelkie trudności na drodze do osiągania gotowości szkolnej, dziecko powinno mieć do czynienia z odpowiednio opracowanymi propozycjami zajęć, ćwiczeń i materiałów. Odpowiedzią są nowe pakiety do zerówki wydawnictwa Nowa Era.

 

Sprawdzone rozwiązania

„Elementarz sześciolatka” to pakiet, który wykorzystuje sprawdzone rozwiązania metodyczne i stanowi bezpieczny wybór dla każdego nauczyciela sześciolatków. Nie tylko daje pewność, że proces edukacji przebiegnie zgodnie z planem, lecz także gwarantuje solidne przygotowanie dzieci do pierwszej klasy. Treści edukacyjne o dużych walorach wychowawczych sprawiają, że praca z tym pakietem wpływa pozytywnie również na kontakty społeczne dziecka. Osobna książka z kursem czytania to kompleksowy zestaw materiałów zawierający m.in. teksty o dwóch poziomach trudności, teksty do słuchania, pytania inicjujące rozmowę, duże ilustracje i historyjki obrazkowe. Podejmowane w niej tematy są zgodne z zainteresowaniami sześciolatków. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka jest łatwiejsze i ciekawsze dzięki kartom pracy zawierającym ćwiczenia z różnych obszarów rozwoju, doskonalącym kluczowe umiejętności. Poziom trudności i zakres materiału ściśle dostosowano do wieku dzieci i ich możliwości poznawczych, co sprawia, że pakiet sprawdzi się w każdej zerówce – niezależnie do tego, z jakich pakietów dzieci korzystały wcześniej.

 

Nowe podejście

Pakiet „Kolekcja sześciolatka” gwarantuje dobre przygotowanie do nauki w klasie pierwszej w sferze poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Oprócz sprawdzonych scenariuszy zajęć dziennych, stworzonych na podstawie lubianej serii „Szkoła coraz bliżej”, pakiet zawiera także propozycje zajęć dodatkowych. Nauczyciel pracujący z publikacjami otrzymuje więc kompletny materiał dydaktyczny umożliwiający przygotowanie i prowadzenie ciekawych i urozmaiconych zajęć. Kurs nauki czytania obejmuje krótkie teksty z kolejno prezentowanych liter oraz ćwiczenia pozwalające dzieciom podjąć pierwsze próby pisania. Poziom trudności ćwiczeń w kolejnych częściach kart pracy stopniowo rośnie, stawiając przed dziećmi coraz to nowe wyzwania. Poziom trudności i zakres materiału ściśle dostosowano do wieku dzieci i ich możliwości poznawczych. Klarowny układ treści ułatwi realizację każdego obszaru z podstawy programowej; w kartach pracy każdy obszar oznaczono innym kolorem, co ułatwia orientację i pomaga w planowaniu pracy.

Każdy nauczyciel może zatem dobrać pakiet według własnych potrzeb i możliwości oraz zainteresowań dzieci ze swojej grupy, mając pewność solidnego przygotowania dzieci do klasy pierwszej. 

 

Elementarz sześciolatka:

 • Książka
 • Karty pracy cz. 1-4 (do cz. 1 dołączony zeszyt grafomotoryczny)
 • Wycinanki
 • Ołówek z nakładką
 • Dostęp do portalu Balon Blum

 

Kolekcja sześciolatka:

 • Karty pracy cz. 1-4
 • Pomoce dydaktyczne
 • Teczka małego artysty
 • Ołówek z nakładką
 • Dostęp do portalu Balon Blum
 • W trosce o holistyczny rozwój dziecka - praca w przedszkolu według programu

  W trosce o holistyczny rozwój dziecka - praca w przedszkolu według programu "Zbieram, poszukuję, badam"

  Ż̇ycie małego człowieka to nieustanne zbieranie doświadczeń. Każde doświadczenie to kolejny krok do odkrywania prawd, które dla nas, dorosłych, są oczywiste, a dla dziecka stanowią źródło niezwykłej radości, zadowolenia, poczucia sprawstwa czy sukcesu. (ze wstępu do programu)

  25 maja 2017
 • Dlaczego nowa podstawa wychowania przedszkolnego?

  Dlaczego nowa podstawa wychowania przedszkolnego?

  Wywiad z panią Dorotą Dziamską, koordynatorką prac nad podstawą programową wychowania przedszkolnego, konsultantem metodycznym wychowania przedszkolnego, dyrektorem z Pracowni Pedagogicznej im. prof. Ryszarda Więckowskiego, ekspertem Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców

  07 marca 2017
 • Kolekcja indywidualnego rozwoju – odpowiedź na potrzeby edukacyjne każdego dziecka

  Kolekcja indywidualnego rozwoju – odpowiedź na potrzeby edukacyjne każdego dziecka

  Różnice w poziomie rozwoju dzieci w każdej grupie wiekowej wymagają od nauczyciela indywidualnego podejścia. Nowa Era przygotowała materiały edukacyjne wspierające indywidualizację pracy.

  04 listopada 2016
 • Sześciolatki w obliczu zmian

  Sześciolatki w obliczu zmian

  W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty oraz z projektowanymi zmianami w podstawie programowej dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli czują szczególną odpowiedzialność za dobre przygotowanie się do przyszłego roku szkolnego.

  04 maja 2016